Instal·lacions

Molls de càrrega i descàrrega climatitzats, amb una capacitat de tràfic diari de 300 TM/dia.

Túnel de congelació a -28º C amb una capacitat de 50 TM / dia.

Cambres de conservació per a productes congelats a -18º C amb una capacitat d'emmagatzematge de 8.000 palets.

Cambra de conservació per a productes refrigerats a + 2º C amb una capacitat d'emmagatzematge de 150 palets.

 

Oficines de lloguer amb tots els serveis com WIFI, aire condicionat, sala de reunions etc.

Sala de manipulació.

Aparcament amb connectors d'electricitat per a contenidors i vehicles frigorífics.

Gestió informàtica per ràdio freqüència en temps real dins de tot el frigorífic.

Càmeres de vídeo vigilància interiors i exteriors

FRIGEL


Pol Ind Congost

C. De L’Olic  Parc 1


08540   Centelles - Barcelona


TEL. 93 881 37 86
 / FAX: 93 881 13 18